Téma práce: Alkohol jako vyučovací a pracovní pomůcka

8. listopadu 2018 v 17:33
Pozvolným řízením osudu se ze mě stává alkoholik. Nerada to přiznávám, vždyť tím podléhám okolnímu tlaku a dávám za pravdu svému otci, který se mi doteď zjevuje před očima s varovně vztyčeným ukazováčkem. Nicméně je pravda, že neústupná chuť na lihovinu provázející všední večery, už tak naplněné přespříliš bujnou zábavou v podobě modelaření nebo hraní dračího doupěte, není zcela normální. Na tomto místě by možná bylo vhodné uvést, že alkoholismus je nemoc a já se jí nemohu bránit. Je tudíž potřeba se mnou soucítit.

Výsledek obrázku pro south park alcoholism is a disease memeZ tohoto důvodu nemohu psát příliš plynule. Používám totiž pouze jednu ruku. V té druhé již půldruhé hodiny třímám láhev kvalitního Božkova a poctivě kloktám. Nezáleží mi na názoru takzvaných vědeckých výzkumníků; příliš dobře vím, jak alkohol dokáže být užitečný.

Tady jsou některé jeho nenahraditelné vlastnosti:
Za prvé, alkohol vzbuzuje podobně blažené pocity jako osoby něžného pohlaví - narozdíl od nich se vás však stále se stupňujícím tónem neptá, kde jste byli do tří do rána.
Za druhé, alkohol je trvanlivější než cokoliv jiného. Herkules, vztahy, dětské ideály... dosaďte si, co chcete.
Za třetí, alkohol řeší všechny problémy. Pokud ne, pak alespoň způsobí, že je zapomenete.
Za čtvrté, v alkoholovém opojení vznikají ta ̶n̶e̶j̶l̶e̶p̶č̶ý̶ ̶n̶e̶j̶l̶e̶p̶š̶e̶j̶š̶í̶ nejlepší díla.
Za páté (tento bod sama považuji za nejdůležitější), vypít jednu láhev vína trvá přesně 1.38 minuty, což je méně zabitého času než při jakékoliv jiné činnosti. Tímto efektivně využíváte svůj den a činíte naše politické představitele náležitě hrdými.

V této věděcké studii (škyt, co?) bych ráda více rozvinula problematiku všestranného využití alkoholu. Přesuňme se nyní ke konkrétním příkladům.

Výsledek obrázku pro bernard black alcohol meme


Na mnohých pracovních pozicích je standardní postup projít při vstupu do budovy dechovou zkouškou. Ach ano, alkohol je odsuzován a zatracován. Titulky v novinách poukazují na četné havárie způsobené údajně alkoholem a vaši zaměstnavatelé nechtějí vidět ani malou lahvičku vodky, mistrně pronesenou v nohavici. Co tedy způsobuje, že se z alkoholu stal takový strašák? Je to snad opravdu tím, že způsobuje nepřekonatelné potíže a překážky v práci? Ale kdepak. Tvrdím, že každý pracovník by se stal o 25% výkonnějším, kdyby mu bylo umožněno na pracovišti nevázaně konzumovat alkohol. Tímto opatřením docílíme dvou věcí: Jednak bude každý do práce chodit mnohem ochotněji než dřív, protože narozdíl od domova nebude pod dohledem partnerova ostřížího zraku a nebude ani vystaven hrubým průpovídkám typu "to už by snad stačilo, nemusíš se ožrat jako doga". Druhým faktorem pak je, že po požití většího množství alkoholu se u zaměstnance začne projevovat genialita a začne mít barvitá vidění, která může využít při zaučování nováčků (a tím vlastně předat cenné zkušenosti méně znalým).
Stejný postup pak navrhuji uplatnit i ve školství. Žáci možná ztratí zájem o část studia, alespoň však eliminujeme zbytečné předměty jako český jazyk, dějepis a přírodopis a ponecháme pouze ty významné jako matematika a zeměpis. Objektivně uznávám, že si žáci potřebují spočítat cenu za množství vypitého moku, a stejně tak bych je neochudila o podrobný popis krás našich vinic a chmelů. Zároveň bych do osnov zařadila neprávem opomíjené Pití na ruský způsob a Hraní karbanu pro první a druhý ročník.

Jak tedy vidíte, alkohol jako takový je nezbytnou pomůckou při vzdělávání naší mládeže, stejně jako při podpoře pracovní morálky. Lihoviny jsou přirozenou součástí našich životů a není co na tom měnit. Koneckonců, musíme jít s dobou a dnes je - alespoň podle vlastního mínění - alkoholik každý druhý.

Výsledek obrázku pro alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství


Závěrem své práce bych pouze chtěla upozornit, že během psaní tohoto textu nebyl ukřižován žádný adventista.

Alkohol je nezbytný k přežití. A na to se napijme.
zdroje obrázků: Internet
 

Kam dál

Reklama